Linnaleht

Linnaleht on suurima tiraažiga nädalaleht Eestis. Lehes varieeritakse linnadega seotud uudiseid üleriigiliste teemadega. Eesti ja vene keeles ilmuv Linnaleht toob lugejateni nädala uudiseid nii laiast maailmast kui ka Eestist. Lugeda saab majandusest, poliitikast ja spordist. Tasuta lehe formaadis ilmuvale ajalehele iseloomulikult on see pigem suunatud linnainimestele.

Linnalehe tiraaž on 90 000 eksemplari, mis jaguneb kuue linna vahel. Eestikeelne Linnaleht levib Tallinnas, Tartus ja Pärnus tiraažiga 56 000 eksemplari. Venekeelne Linnaleht jõuab Tallinna, Narva, Kohtla-Järve ja Jõhvi lugejateni ning selle tiraaž on 34 000 eksemplari, mis teeb sellest Eesti suurima tiraažiga venekeelse nädalalehe. Linnaleht ilmub igal reedel.

Nr 1 tiraažiga nädalaleht Eestis

 • Linnalehe tiraaž on 90 000

6 linna

Lehte jagatakse Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Jõhvis ja Kohtla-Järvel

2 keelt

Linnaleht ilmub igal reedel nii eesti kui ka vene keeles

Tasuta ja kättesaadav

Lehte levitatakse kaubanduskeskustes, linnatänavatel, liinirongides jm

Reklaamivõimalused

Avalda reklaam viies Linnalehes korraga või muuda kampaania kohalikuks, kasutades Linnalehte Tallinnas, Tartus, Pärnus või Ida-Virumaal.

Linnalehe ilmumiskava koos lisatiraaži ja teemakülgedega leiad siit.

Linnaleht kahes keeles


 • Tegu on Linnalehe tervikpaketiga, mille puhul ilmub reklaam viies Linnalehes ja kahes keeles.
 • Tiraaž on kokku 90 000 eksemplari, millest eesti keeles 56 000 ja vene keeles 34 000. See on hea võimalus kõnetada kuues linnas elavaid inimesi.
 • Eestikeelsed lehed ilmuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus ning venekeelsed Tallinnas, Narvas, Kohtla-Järvel ja Jõhvis.
Tutvu hinnakirjaga

Linnaleht eesti keeles


 • Reklaam ilmub kolmes eestikeelses Linnalehes.
 • Tiraaž on kokku 56 000 eksemplari, millest Tallinnas 32 000, Tartus 18 000 ja Pärnus 6000.
 • Sihtrühmaks on neis kolmes linnas elavad eestikeelsed inimesed.
 • Leht levib Tallinna, Tartu ja Pärnu suuremates kaubanduskeskustes, büroodes ja lehemajakestes.
Tutvu hinnakirjaga

Linnaleht vene keeles


 • Reklaam ilmub kahes venekeelses Linnalehes.
 • Tiraaž on kokku 34 000 eksemplari, millest Tallinnas 27 000 ja Ida-Virumaal 7000.
 • Sihtrühmaks on venekeelsed Tallinna, Narva, Kohtla-Järve ja Jõhvi elanukud.
 • Leht on saadaval suuremates kaubanduskeskustes, büroodes ja tänavatel asuvates lehemajakestes.
Tutvu hinnakirjaga

TALLINNA Linnaleht
eesti ja vene keeles


 • Reklaam ilmub Tallinna eesti- ja venekeeles Linnalehes.Tiraaž on kokku 59000 eksemplari, millest eesti keeles 32000 ja vene keeles 27000.
 • Sihtrühmaks on Tallinna ja Harjumaa elanikud, kes saavad lehe suurematest kaubanduskeskustest, büroodest, lehemajakestest ja Elroni lähirongidest.
Tutvu hinnakirjaga

TALLINNA Linnaleht
eesti keel


 • Reklaam ilmub Tallinna eestikeelses Linnalehes, mille tiraaž on 32 000 eksemplari.
 • Sihtrühmaks on Tallinnas ja Harjumaal elavad inimesed, kes saavad lehe suurematest kaubanduskeskustest, büroodest, lehemajakestest või Elroni lähirongidest.
Tutvu hinnakirjaga

TALLINNA Linnaleht
vene keeles


 • Reklaam ilmub Tallinna venekeelses Linnalehes, mille tiraaž on 27 000 eksemplari. Kord kuus lisatiraaž 8000 eksemplariga (otsepostitus).
 • Sihtrühmaks on Tallinnas ja Harjumaal elavad inimesed, kes saavad lehe kaubanduskeskustest, büroodest, lehemajakestest ja Elroni lähirongidest.
Tutvu hinnakirjaga

TARTU Linnaleht
eesti keeles


 • Reklaam ilmub Tartu Linnalehes, mille tiraaž on 18 000 eksemplari.
 • Sihtrühmaks on Tartus ja Tartumaal elavad inimesed, kes saavad lehe kaubanduskeskustest, büroodest ja ülikoolidest. Levikohad tagavad ostujõulise sihtrühma tähelepanu.
Tutvu hinnakirjaga

PÄRNU Linnaleht
eesti keeles


 • Reklaam ilmub Pärnu Linnalehes, mille tiraaž on 6000 eksemplari.
 • Sihtrühmaks on Pärnu elanikud, kes saavad lehe kaubanduskeskustest, büroodest või kolledžist. Levikohtade asukohad tagavad ostujõulise sihtrühma tähelepanu.
Tutvu hinnakirjaga

IDA-VIRUMAA Linnaleht
vene keeles


 • Reklaam ilmub Ida-Virumaa Linnalehes, mille tiraaž on 7 000 eksemplari.
 • Hea katvus ja originaallood on muutnud Linnalehe oluliseks meediakanaliks Narvas, Kohtla-Järvel ja Jõhvis.
 • Lehe saab kaubanduskeskustest.
Tutvu hinnakirjaga

Linnalehe hinnakiri

Lae alla Linnalehe hinnakiri siit.

Linnalehe paketid

Linnaleht eesti keeles

1110 eurot Vaba paigutus, 1/4 lk hinnakirjajärgne hind.
 • Tiraaž 56 000 eksemplari
 • 184 000 lugejat
 • Ilmub Tallinnas, Tartus ja Pärnus 
Küsi pakkumist

Kogu Linnaleht

1375 eurot Vaba paigutus, 1/4 lk hinnakirjajärgne hind. populaarseim
 • Tiraaž 90 000 eksemplari
 • 251 000 lugejat
 • Ilmub Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Kohtla-Järvel ja Jõhvis
Küsi pakkumist

Linnaleht vene keeles

705 eurot Vaba paigutus, 1/4 lk hinnakirjajärgne hind.
 • Tiraaž 34 000 eksemplari
 • 67 000 lugejat
 • Ilmub Tallinnas, Narvas, Kohtla-Järvel ja Jõhvis
Küsi pakkumist

Lugejaprofiil

Eesti Ajalehtede Liit: keskmised tiraažid- september 2018 ja Faktum & Ariko ELU sügis 2018

Õhtuleht Kirjastus
AS Õhtuleht Kirjastus

Narva maantee 13
10151 Tallinn

Võta ühendust

Telefon: 614 4000
E-post: info@ohtulehtkirjastus.ee