• Kommenteerimistingimused

    Õhtuleht Kirjastus toetab Eesti Meediaettevõtete Liidu poolt vastu võetud online kommentaaride head tava ja seisukohta, et veebikeskkonnas kommenteerimisvõimalus on demokraatlik ilming, mis võimaldab ühiskonnas vabalt diskuteerida erinevatel teemadel.

  •  
  • Õhtuleht Kirjastuse avaldatud lugudele kommentaare kirjutades nõustub kommenteerija alljärgnevaga:

1. Kommentaaride kirjutamine ei ole ajakirjanduslik tegevus. Kommentaari kirjutaja avaldab kommentaaris oma seisukohta, mille eest Õhtuleht ei saa ega pea vastutama;
2. Kommenteerija vastutab oma sõnade eest ning mõistab, et ka oma nime avaldamata ei ole ükski kirjutatud kommentaar anonüümne määral, mis ei võimaldaks kommentaari kirjutaja isikut tuvastada;
3. Kui kommentaar rikub kolmanda isiku õigusi, on Õhtuleht Kirjastusel õigus avaldada kommenteerija andmed õiguskaitseorganitele ja/või kohtule;
4. Kommentaar ei tohi sisaldada roppusi, õhutada rahvaste ja rasside vahelist vaenu, sõda, kutsuda üles narkootikumide ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele või konkreetsete isikute suhtes füüsilisele vägivallale, levitada valet või halvustada põhjendamatult teisi isikuid;
5. Kommentaari avaldamisega annab kommenteerija Õhtuleht Kirjastusele õiguse kommentaari omal äranägemisel reprodutseerida ning loobub autori varalistest õigustest kommentaari sisu osas;
6. Sobimatu kommentaari avastamisel palume sellest viivitamata teavitada. Iga kommentaari küljes nupp "Teata sobimatust kommentaarist". Õhtuleht Kirjastus lähtub kommentaaride jälgimisel märka ja võta maha (notice-and-take-down) põhimõttest. Lugeja teavitab halvast kommentaarist ja Õhtuleht Kirjastus võtab sellise kommentaari maha.

Õhtuleht Kirjastusel on õigus:

7. kustutada kommentaarid, mis ei vasta heale tavale ja/või Õhtuleht Kirjastuse kommenteerimistingimustele;
8. säilitada ja töödelda kommenteerija IP-aadressi ning edastada see vajadusel õiguskaitseorganitele ja/või kohtule;
9. rakendada meetmeid isikute suhtes, kes avaldavad ebasobivaid kommentaare (vajadusel blokeerida IP-aadress, teavitada õiguskaitseorganeid).

* Viimati muudetud: 23.03.2020
*
Kommenteerimistingumused kehtivad alates 1.11.2018.

Õhtuleht Kirjastus
AS Õhtuleht Kirjastus

Narva maantee 13
10151 Tallinn

Võta ühendust

Telefon: +372 614 4000
E-post: [email protected]