• Õhtulehe kommenteerimistingimused

    Õhtuleht toetab Eesti Ajalehtede Liidu poolt vastu võetud online kommentaaride head tava (http://www.eall.ee/lepped/online.html) ja EALL seisukohta, et veebikeskkonnas kommenteerimisvõimalus on demokraatlik ilming, mis võimaldab ühiskonnas vabalt diskuteerida erinevatel teemadel.

  •  
  • Õhtulehe poolt avaldatud lugudele kommentaare kirjutades nõustub kommenteerija alljärgnevaga:

1. Kommentaaride kirjutamine ei ole ajakirjanduslik tegevus. Kommentaari kirjutaja avaldab kommentaaris oma seisukohta, mille eest Õhtuleht ei saa ega pea vastutama;
2. Kommenteerija vastutab oma sõnade eest ning mõistab, et ka oma nime avaldamata ei ole ükski kirjutatud kommentaar anonüümne määral, mis ei võimaldaks kommentaari kirjutaja isikut tuvastada;
3. Kui kommentaar rikub kolmanda isiku õigusi, on Õhtulehel õigus avaldada kommenteerija andmed õiguskaitseorganitele ja/või kohtule;
4. Kommentaar ei tohi sisaldada roppusi, õhutada rahvaste ja rasside vahelist vaenu, sõda, kutsuda üles narkootikumide ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele või konkreetsete isikute suhtes füüsilisele vägivallale, levitada valet või halvustada põhjendamatult teisi isikuid;
5. Kommentaari avaldamisega annab kommenteerija Õhtulehele õiguse kommentaari omal äranägemisel reprodutseerida ning loobub autori varalistest õigustest kommentaari sisu osas;
6. Sobimatu kommentaari avastamisel palume sellest viivitamata teavitada. Iga kommentaari küljes nupp "Teata sobimatust kommentaarist". Õhtuleht lähtub kommentaaride jälgimisel märka ja võta maha (notice-and-take-down) põhimõttest. Lugeja teavitab halvast kommentaarist ja Õhtuleht võtab sellise kommentaari maha.

Õhtulehel on õigus:

7. kustutada kommentaarid, mis ei vasta EALL heale tavale ja/või Õhtulehe kommenteerimistingimustele;
8. säilitada ja töödelda kommenteerija IP-aadressi ning edastada see vajadusel õiguskaitseorganitele ja/või kohtule;
9. rakendada meetmeid isikute suhtes, kes avaldavad ebasobivaid kommentaare (vajadusel blokeerida IP-aadress, teavitada õiguskaitseorganeid).

* Kommenteerimistingumused kehtivad alates 01.11.2018.

Õhtuleht Kirjastus
AS Õhtuleht Kirjastus

Narva maantee 13
10151 Tallinn

Võta ühendust

Telefon: +372 614 4000
E-post: info@ohtulehtkirjastus.ee