Tehnilised tingimused

Reklaammaterjalide esitamise kord

AS Õhtuleht Kirjastus võtab valmisreklaame vastu ainult digitaalselt.

Digitaalne valmisreklaam vastab järgmistele tingimustele:

 • PDF-formaadis;
 • õiges mõõdus; üleservatrükiks peab saadetud reklaamil olema täpselt 5 mm lõikevaru (bleed) igast lõikeservast ehk välisäärest (näiteks: 1/1 lk puhasmõõt on 210x280mm, siis õiges mõõdus fail on 220x290mm);
 • värvilahutus on tegemata (composite);
 • failides sisalduvate piltide resolutsioon (300 dpi) peab olema võrdne kahekordse rastritihedusega (150 lpi);
 • värvilises reklaamis peavad kõikide objektide ja piltide värvid olema CMYK kujul (mitte SPOT, Lab, RGB ega muu);
 • must-valges reklaamis peavad kõik objektid ja pildid olema grayscale või mustvalge bitmap kujul (mitte SPOT, Lab, RGB ega muu);
 • kõik kujunduses olevad kirjatüübid (fonts) peavad failis sisalduma (embed all fonts) või olema vektoriks keeratud;
 • failis ei tohi olla lõike-, registratsiooni- ega muid märke;
 • fail ei tohi olla Acrobatis lõigatud crop-tööriistaga; kõik lõikeääred (crop margins) peavad olema väärtusega 0 (null);
 • soovitavalt olgu piltide transformatsioonid (suurendus-vähendus, peegeldused jms) teostatud Photoshopis, mitte kujundusprogrammis;
 • lisateavet saab http://www.printall.ee/ee/disainerile/

Valmisreklaamis ei tohi olla kirjavigu, vigadega reklaame ei avaldata ning vastutust kannab reklaami tellija. AS Õhtuleht Kirjastusel on õigus keelduda konkureerivate väljaannete reklaamide avaldamisest.

AS Õhtuleht Kirjastuse väljaannete materjalide esitamise tähtajad lisame eraldi graafikuna.

Reklaammaterjalide esitamise tähtaja ületamisel on klient kohustatud tasuma trahvi 30% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest maksumusest.

Reklaammaterjalid loetakse üleantuks, kui need on edastatud AS Õhtuleht Kirjastuse reklaamiosakonda.

Reklaampindade tellimise ja annulleerimise kord

Reklaamitellimus vormistatakse tellija ja AS Õhtuleht Kirjastuse vahelise lepingu või tellija garantiikirja alusel. Kõikidest muudatustest tuleb teatada kirjalikult.

Soovides annulleerida reklaami, tuleb sellest teatada 7 tööpäeva enne reklaammaterjalide esitamise tähtaega. Kui soovitakse tellimus tühistada ülaltoodud tähtajast hiljem, tuleb tasuda 50% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.

Teatades annulleerimise soovist materjali esitamise viimasel tähtajapäeval või hiljem on trahv 100% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.

Reklaami eest tasumise kord

Reklaami eest tuleb tasuda 7 päeva pärast arve väljastamist. Viivis on 0,15 % päevas. Reklaamitellimusi võetakse vastu klientidelt, kelle varasemad maksekohustused AS Õhtuleht Kirjastuse ees on täidetud.

Reklaampinna eest tasumisel tuleb lähtuda reklaami ilmumise ajal kehtivast hinnakirjast.

Pretensioonide esitamise kord

Reklaami avaldamisel tekkinud vigade kohta võetakse pretensioone arvesse ainult juhul, kui need on esitatud kirjalikult 7 päeva jooksul pärast reklaami ilmumist.

AS Õhtuleht Kirjastus jätab enesele õiguse muuta hinnakirja ja materjalide esitamise tähtaegu.

Küsimuste korral võta meiega ühendust:

Kristel Ehavald
 
Heike Kiiv 
Õhtuleht Kirjastus
Õhtuleht Kirjastus AS

Narva maantee 13
10151 Tallinn

Võta ühendust

Telefon: 614 4000
E-post: [email protected]