Veebireklaami tehnilised tingimused

Üldised tingimused ja info

 1. Õhtuleht Kirjastuse reklaami hinnastamine põhineb CPM-mudelil. CPM (cost per mille) tähendab, et reklaami on laetud 1000 korda.
 2. Õhtuleht Kirjastuse veebikeskkondades (portaalid *.ohtuleht.ee, liigume.ee ja kliendilehed.ee), edaspidi portaalid, saab näidata GIF, JPG, PNG, MP4 ja HTML vormingus reklaame. Lisaks võtame vastu kolmandate osapoolte serveerimiskoode, millest serveeritav sisu peab vastama samuti kõikidele siin lehel loetletud tingimustele.
 3. Reklaamifaili suurus ei tohi ilma erikokkuleppeta ületada 100 KB. Video reklaamifaili suurus ei tohi ilma erikokkuleppeta ületada 2 MB.
 4. Õhtuleht Kirjastus jätab endale õiguse reklaamist keelduda, kui selle sisu ei vasta kehtivatele õigusaktidele, on illegaalne, ebasünnis, eksitav, solvav või sarnaneb liigselt portaalide disainiga.
 5. Õhtuleht Kirjastus ei võta vastutust oma lehekülgedel reklaamitavate kaupade ja teenuste kvaliteedi eest.
 6. Õhtuleht Kirjastus avaldab reklaamikliendile statistikat kampaania toimumise käigus ja kuu aega pärast kampaania lõppu.
 7. Õhtuleht Kirjastus ei võta enesele vastutust oma portaalides näidatavate reklaamide seadusele vastavuse eest. Reklaami tellija kohustub kontrollima, et tema portaalides avaldatavad reklaamid vastavad kehtivatele õigusaktidele, ning kinnitab tellimust esitades, et seaduse vastu eksimuse korral tekkivad kulud kannab reklaami tellija.
 8. Õhtuleht Kirjastuse reklaamitingimustega nõustudes kinnitab reklaami tellija, et reklaam on kooskõlas reklaamiseaduse, tarbijakaitseseaduse, võlaõigusseaduse jt õigusaktidega. Siinjuures kinnitab reklaamitellija, et järgib reklaamitud toodete puhul normatiivaktidega sätestatud hinnakujunduspoliitikat. Juhul kui reklaamid ei vasta reklaamile kehtestatud nõuetele ning Õhtuleht Kirjastusele esitatakse nõudeid või tehakse järelevalveorganite poolt ettekirjutusi ja/või kasutatakse sanktsioneerimismeetmeid, on reklaami tellija kohustatud hüvitama ebaseadusliku reklaamiga seotud kulud ja trahvid (sh õigusabikulud).

Reklaamietikett

 1. Reklaam ei tohi olla eksitav. Näiteks tähendab see muu hulgas ka seda, et bänner ei tohiks meenutada Windows/Mac/Unix dialoogiaknaid, veateateid jms.
 2. Reklaam ei tohi meenutada portaali sisu.
 3. Reklaamid ei tohiks sisaldada interaktiivsust simuleerivaid elemente, sh rippmenüüsid, otsingulahtreid jms juhul, kui bännerile tegelikult selliseid funktsionaalsusi lisatud pole.
 4. Reklaam ei tohi oma kujundusega imiteerida uudiste pealkirju ei kujunduselt, toonilt, kolmanda isiku lauseehitusena ega teemapüstitusena.
 5. Küpsiste (cookie) lisamine kasutajate arvutisse reklaami kaudu ilma eelneva kokkuleppeta on keelatud.
 6. Õhtuleht Kirjastusel on õigus eemaldada oma keskkonnast mis tahes portaalide kasutajaid ja/või kasutajafunktsionaalsust kahjustav või häiriv reklaam.
 7. Õhtuleht Kirjastus ei avalda bännereid, kus kaadrite vaheldumine, vilkumine või värisemine toimub kiiremini kui üks kord sekundis.

Isikuandmeid koguvad reklaamivormid

Õhtuleht Kirjastus lubab kasutada oma keskkonnas avaldatud reklaame isikuandmete kogumiseks, kuid jätab endale õiguse nõuda vajalike muudatuste tegemist või info lisamist enne reklaami avaldamist. Kui soovite reklaamikampaania käigus koguda ka isikuandmeid, peab reklaam vastama järgmistele tingimustele.

 1. Teie asutus/institutsioon peab olema selgesti esile toodud.
 2. Andmete “saatmisnupu” vahetus läheduses peab olema otselink Teie firma andmekaitseinfole.
 3. Välja peab olema toodud andmekogumise eesmärk ja selgelt esitatud vastutava ja volitatud töötleja info.

Esitamistähtajad reklaamidele

 1. Standardreklaami esitamise tähtaeg on vähemalt üks tööpäev enne kampaania algust.
 2. Interaktiivse reklaami (Rich Media, HTML, kolmandate osapoolte träkkerid, erilahendused) esitamise tähtaeg on kaks tööpäeva enne kampaania algust. Hiljem saadetud materjalide puhul ei garanteerita täpset kampaania algusaega.
 3. Reklaampindu saab annulleerida ainult kirjalikult kaks tööpäeva enne reklaamide esitamistähtaega. Hilisemal annulleerimisel on Õhtuleht Kirjastusel õigus nõuda trahvi 50% ulatuses kampaania kokkulepitud netosummast.

Tehnilised nõuded HTML5 reklaamidele

HTML-reklaam peab olema korrektses .html vormingus ning võib kasutada kõiki HTMLi, CSSi ja JavaScripti funktsioone, mis töötavad kõikides enamlevinud brauserites. Reklaami kood peab kompileeruma ilma konsoolivigadeta.

Reklaam ei tohi kaasata pilte, JSi, CSSi ega muid faile väljastpoolt Õhtuleht Kirjastusele saadetud .zip konteinerit (v.a CDNid).

Reklaamis kasutatud pildi elemendid peaksid soovituslikult olema sprite’itud ühest failist.

HTML-reklaam peab sisaldama vähemalt ühte clickTAGi. Selle paigaldamiseks on kaks sammu:

Lisa järgnev kood <head></head> TAG-ide vahele:

  • <script src="https://b.ohtuleht.ee/scripts/ads.js"></script><script> var clickTag = "" </script>
  • Ühe clickTAG-i korral lisa see <body> TAG-ile järgmiselt:
   <body onclick="window.open(olBanner.getClickTag(), '_blank')"></body>

   Mitme erineva clickTAG-i korral lisa need erinevatele elementidele järgmiselt:

   <div onclick="window.open(olBanner.getClickTag('CUSTOM_URL_1'), '_blank')"></div><div onclick="window.open(olBanner.getClickTag('CUSTOM_URL_2'), '_blank')"></div>

Tracking-pikslid ja koodid võib lisada HTML-reklaamide sisse. Sealjuures tuleb meeles pidada, ettracking-koodkäivitatakse hiljem (pärast reklaami kuvamist), millest tingituna võib näitamiste statistika erineda. Arveldamine käib Õhtuleht Kirjastuse reklaamiserveri (Google Ad Manager) järgi.

Tööriistade ( Adobe Animate, Google Web Designer, Tumult Hype jt) poolt loodud HTML-reklaamid peavad samuti alluma eelnevalt välja toodud nõuetele.

Sitehat / Wallpaper

Sitehat koosneb päisest ja taustast (eraldi failid).

Päise laius on 1280px ja kõrgus vastavalt ostetud tootele 200px, 300px või 400px. Päiseks sovibad .JPG, .GIF, .PNG, .MP4 ja .HTML failid.

Tausta mõõtmed on 1920 x 1200 px. Tausta faili juures tuleb arvestada, et kogu taust ei pruugi (väiksemates seadmetes) olla tervs ulatuses nähtav. Seega peaks taustal olema kas muster või pilt ning ei tohiks olla teksti. Taustaks sobivad .JPG, .GIF ja .PNG failid.

Võimalik on ka Sitehat teha ühes failis (ainult taustafailina). Sellisel juhul on päise ala läbipaistev ning on sealt näha tasutafaili.

Sitehati reklaamifailide kogu suurus võib olla maksimaalselt 300 KB.

Siteheader

Siteheader koosneb kahest tükist: 1) Suur (paigalseisev osa) ja 2) Väike (kaasaliikuv osa).

Tavalise siteheaderi suure osa mõõtmed on 1280 x 200/300/400 px ja väikese osa mõõtmed on 1280 x 100 px.

Täisekraan siteheaderi suure osa mõõtmed on 1920 x 1080 px (suure osa safe ala on 90% bänneri pinnast ehk vältida tekstide paigutamist 150 px ulatuses kujunduse äärde) ja väikse osa mõõtmed 1920 x 100 px (väikse osa safe ala on 1280 x 100 px, mis asetseb bänneri keskel ehk tsentris). Täisekraan siteheaderi suur osa peab HTML-faili puhul olema 100% responsive.

Lisaks on võimalik määrata tasuta värv, mis on nähtav mõlemal pool reklaami.

Sobilikud on .JPG, .PNG, .GIF, .MP4 ja .HTML tüüpi failid.

Siteheaderi reklaamifailide kogusuurus võib olla maksimaalselt 300 KB.

Pagebreak

Pagebreaki mõõtmed on desktopis 1920 x 1080 px ja mobiilis 1080 x 1920 px (HTMLi puhul 100% x 100%).

Pagebreaki safe ala on 90% bänneri pinnast ehk vältida tekstide paigutamist kujunduse äärde.

Pagebreakiks sobib .JPG, .PNG, .MP4 ja .HTML fail.

Pagebreak reklaamifaili suurus on maksimaalselt 300 KB

Avanevad (splash) bännerid

Avanev bänner koosneb kahest osast: väike osa (nähtav tavavaates) ja suur osa (nähtav avatuna).

Kui kasutaja liigub hiirega reklaami peale, siis läheb reklaami keskel tööle sekundite loendur (3 sekundit) ning nulli jõudes reklaam avaneb.

Ribabänner (scroller)

Ribabänner saab olla .PNG, .GIF ja .JPG fail suurusega 1200 x 35/50 px.

Reklaam liigub paremalt vasakule.

Ribabänneri reklaamifaili suurus on maksimaalselt 100 KB.

Sisubänner (billboard)

Sisubänner saab olla .PNG, .GIF, .JPG, .HTML fail suurusega 1250 x 200/300/400 px ja 1250..+ avanev 1250 x 600 px

Ribabänneri reklaamifaili suurus on maksimaalselt 100 KB.

Nurgabänner

Nurgabänner saab olla .PNG, .GIF, .JPG ja .HTML fail suurusega 300 x 250 px ja 600 x 500 px.

Reklaam asub all vasakul lehe nurgas.

Nurgabänneri reklaamifaili suurus on maksimaalselt 100 KB.

Mobiili siteheader

Mobiili siteheader saab olla .PNG, .GIF, .JPG, .HTML fail suurusega 600 x 250 ja 600 x 100 px (HTMLi puhul 100% x 100%).

Reklaam on responsive ehk ekraani äärest ääreni. Pilt,failide puhul skaleeritakse pilti vastavalt väiksemaks (näiteks kui mobiili ekraani laius on 300 px, siis reklaam vähendatakse suurusele 300 x 50 px). HTML-faili puhul peab reklaam olema responsive ehk suurusega 100% x 100% kuvasuhtega 6:1.

Kuna reklaami sulgemisnupp asub paremal nurgas, tasuks vältida sinna olulise info (tekstid, logod jne) panemist. Sulgemisnupp võib varjata info nägemist.

Mobiili siteheaderireklaamifailide kogusuurus võib olla maksimaalselt 300 KB.

Mobiili täisekraan

Mobiili täisekraan saab olla .PNG, .GIF, .JPG fail suurusega 650 x 890.

Mobiili täisekraanireklaamifaili suurus on maksimaalselt 300 KB.

Mobiili ribabänner

Mobiili ribabänner saab olla .PNG, .GIF, .JPG, .HTML fail suurusega 600 x 100 px või 600 x 300 px (HTMLi puhul 100% x 100%).

Reklaam on responsive ehk ekraani äärest ääreni. Piltfailide puhul skaleeritakse pilti vastavalt väiksemaks (näiteks kui mobiili ekraani laius on 300 px, siis reklaam vähendatakse suurusele 300 x 50 px).

Kuna reklaami sulgemisnupp asub paremal nurgas, tasuks vältida sinna olulise info (tekstid, logod jne) panemist. Sulgemisnupp võib varjata info nägemist.

Mobiili ribabänneri reklaamifaili suurus on maksimaalselt 100 KB.

Mobiili ruut

Mobiili ruut saab olla PNG, .GIF, .JPG ja .HTML fail suurusega 600 x 500 px.

Reklaamifaili suurus on maksimaalselt 100 KB.

Galeriibänner

Galeriibänner saab olla .PNG, .GIF ja .JPG fail suurusega 1920 x 1080 px.

Reklaam on iga seitsmenda pildi järel.

See reklaamtoode on läbivalt kõikides seadmetes ja kõikides ekraani suurustes.

Galeriibänneri reklaamifaili suurus on maksimaalselt 300 KB.

Videobänner

Videobänneri formaat on MP4 ja soovituslik on hoida videot Õhtuleht Kirjastuse serveris, aga valmistada endale sobiliku väljanägemisega konteiner. Palume meile saata videofail, mille meie serverisse asetamise järel saadame bänneri tootjale vastu faili asukoha.

Nõudmised videofailile:

  • Video resolutsioon: 1280x720 px
   • Video formaat: MP4/H264 (profiil: Baseline, Level: 3.1, Keyframe: 1s)
    • Video FPS: 25
     • Video BitRate: 1500 (soovitatav maksimum)
      • Audio formaat: MP3
       • Audio Sample Rate: 44100
        • Audio BitRate: 64kbps (soovitatav)
         • Audio Channels: mono (soovitatav)

Kui video on mõeldudpre-roll'iks:

  • Video resolutsioon: 646x363 px
   • Video formaat: MP4/H264 (profiil: Baseline, Level: 3.1, Keyframe: 1s)
    • 30 sek

* Viimati muudetud 05.07.2022

Küsi lisainfot:

E-post: [email protected]
Telefon: +372 614 4100