Veebireklaami tehnilised tingimused

Üldised tingimused ja info

 1. Õhtulehe reklaami hinnastamine põhineb CPM-mudelil. CPM (cost per mille) tähendab, et reklaami on laetud 1 000 korda.
 2. Õhtulehe veebikeskkondades saab näidata GIF, JPG, PNG, MP4 ja HTML formaadis reklaame. Lisaks võtame vastu kolmandate osapoolte serveerimiskoode, millest serveeritav sisu peab vastama samuti kõikidele siin lehel loetletud tingimustele.
 3. Reklaamifaili suurus ei tohi ilma erikokkuleppeta ületada 100 KB. Video reklaamifaili suurus ei tohi ilma erikokkuleppeta ületada 2 MB.
 4. Õhtuleht jätab endale õiguse reklaamist keelduda, kui selle sisu ei vasta kehtivatele õigusaktidele, on illegaalne, ebasünnis, eksitav, solvav või sarnaneb liigselt Õhtulehe disainiga.
 5. Õhtuleht ei võta vastutust oma lehekülgedel reklaamitavate kaupade ja teenuste kvaliteedi eest.
 6. Õhtuleht avaldab reklaamikliendile statistikat kampaania toimumise käigus ja kuu aega pärast kampaania lõppu.
 7. Õhtuleht ei võta enesele vastutust oma lehekülgedel näidatavate reklaamide seadusele vastavuse eest. Reklaami tellija kohustub kontrollima, et tema Õhtulehes avaldatavad reklaamid vastavad kehtivatele õigusaktidele, ning kinnitab tellimust esitades, et seaduse vastu eksimuse korral tekkivad kulud kannab reklaami tellija.

 

Reklaamietikett

 1. Reklaam ei tohi olla eksitav. Näiteks tähendab see muu hulgas ka, et bänner ei tohiks meenutada Windows/Mac/Unix dialoogiaknaid, veateateid jms.
 2. Reklaam ei tohi meenutada Õhtulehe sisu.
 3. Reklaamid ei tohiks sisaldada interaktiivsust simuleerivaid elemente, sh rippmenüüsid, otsingulahtreid jms juhul, kui bännerile tegelikult antud funktsionaalsusi lisatud pole.
 4. Reklaam ei tohi oma kujundusega imiteerida uudiste pealkirju ei kujunduselt, toonilt, kolmanda isiku lauseehitusena ega teemapüstitusena.
 5. Küpsiste (cookie) lisamine kasutajate arvutisse reklaami kaudu ilma eelneva kokkuleppeta on keelatud.
 6. Õhtulehel on õigus eemaldada oma keskkonnast mis tahes Õhtuleht kasutajaid ja/või kasutajafunktsionaalsust kahjustav või häiriv reklaam.
 7. Õhtuleht ei avalda bännereid, kus kaadrite vaheldumine, vilkumine või värisemine toimub kiiremini kui üks kord sekundis.

 

Esitamistähtajad reklaamidele

 1. Standardreklaami esitamise tähtaeg on vähemalt 1 tööpäev enne kampaania algust.
 2. Interaktiivse reklaami (Rich Media, HTML, kolmandate osapoolte träkkerid, erilahendused) esitamise tähtaeg on 2 tööpäeva enne kampaania algust. Hiljem saadetud materjalide puhul ei garanteerita täpset kampaania algusaega.
 3. Reklaampindu saab annulleerida ainult kirjalikult kaks tööpäeva enne reklaamide esitamistähtaega. Hilisemal annulleerimisel on õigus Õhtuleht Kirjastusel nõuda trahvi 50% ulatuses kampaania kokkulepitud neto summast.

 

Tehnilised nõuded HTML5 reklaamidele

 1. HTML-reklaam peab olema korrektses .html vormingus ning võib kasutada kõiki HTML-i, CSS-i ja JavaScripti funktsioone, mis töötavad kõikides enamlevinud brauserites. Reklaami kood peab kompileeruma ilma konsoolivigadeta.
 2. Reklaam ei tohi kaasata pilte, JS-i, CSS-i ega muid faile väljaspoolt Õhtulehele saadetud .zip konteinerit (v.a. CDN-id).
 3. Reklaamis kasutatud pildi elemendid peaksid soovituslikult olemasprite’itud ühest failist.
 4. HTML-reklaam peab sisaldama vähemalt ühte clickTAG-i. Selle paigaldamiseks on kaks sammu:
  • Lisa järgnev kood <head></head> TAG-ide vahele:
   <script src="https://s.ocdn.ee/scripts/ads.js"></script><script> var clickTag = "" </script>
  • Ühe clickTAG-i korral lisa see <body> TAG-ile järgmiselt:
   <body onclick="window.open(olBanner.getClickTag(), '_blank')"></body>

   Mitme erineva clickTAG-i korral lisa need erinevatele elementidele järgmiselt:

   <div onclick="window.open(olBanner.getClickTag('CUSTOM_URL_1'), '_blank')"></div><div onclick="window.open(olBanner.getClickTag('CUSTOM_URL_2'), '_blank')"></div>
 5. Tracking-pikslid ja koodid võib lisada HTML-reklaamide sisse. Sealjuures tuleb meeles pidada, et tracking-kood käivitatakse hiljem (pärast reklaami kuvamist), millest tingituna võib näitamiste statistika erineda. Arveldamine käin Õhtulehe reklaamiserveri (DoubleClick for Publishers by Google) järgi.
 6. Tööriistade (Edge, Swiffy, GWD) poolt loodud HTML-reklaamid peavad samuti alluma eelnevalt välja toodud nõuetele.

 

Sitehat / Wallpaper

 1. Sitehat koosneb päisest ja taustast.
 2. Päise laius on 1280px ja kõrgus vastavalt ostetud tootele 200px, 300px või 400px.
 3. Tausta mõõtmed on 1920x1200 px. Tausta faili juures tuleb arvestada, et kogu taust ei pruugi (väiksemates seadmetes) olla terves ulatuses nähtav. Seega peaks taustal olema kas muster või pilt ning ei tohiks olla teksti.
 4. Päiseks ja taustaks sobivad .JPG, .GIF, .PNG, .MP4 ja .HTML failid.
 5. Võimalik on ka Sitehat tehe ühes failis (ainult taustana). Sellisel juhul on päise ala läbipaistev ning on sealt näha tasutafaili.
 6. Sitehati reklaamifailide kogu suurus võib olla maksimaalselt 300 KB.

   

  Siteheader

  1. Siteheader koosneb kahest tükist: 1) Suur (paigalseisev osa) ja 2) Väike (kaasaliikuv osa).
  2. Tavalise siteheaderi suure osa mõõtmed on 1280x200/300/400 px ja väikese osa mõõtmed on 1280x100 px.
  3. Täisekraan siteheaderi suure osa mõõtmed on 1920x1080 px (suure osa safe ala on 90% bänneri pinnast ehk vältida tekstide paigutamist 150 px ulatuses kujunduse äärde) ja väikse osa mõõtmed 1920x100 px (väikse osa safe ala on 1280x100 px mis asetseb bänneri keskel ehk tsentris). Täisekraan siteheaderi suur osa peab HTML faili puhul olema 100% responsive.
  4. Lisaks on võimalik määrata tasuta värv, mis on nähtav mõlemal pool reklaami.
  5. Sobilikud on .JPG, .PNG, .GIF, .MP4 ja .HTML tüüpi failid.
  6. Siteheaderi reklaamifailide kogu suurus võib olla maksimaalselt 300 KB.

 

Pagebreak

 1. Pagebreaki mõõtmed on desktopis 1920x1080 px ja mobiilis 1080x1920 px (HTML-i puhul 100% x 100%).
 2. Pagebreaki safe ala on 90% bänneri pinnast ehk vältida tekstide paigutamist kujunduse äärde.
 3. Pagebreakiks sobib .JPG, .PNG, .MP4 ja .HTML fail.
 4. Pagebreak reklaamifaili suurus maksimaalselt 300 KB.

 

Avanevad (splash) bännerid

 1. Avanev bänner koosneb kahest osast: väike osa (nähtav tavavaates) ja suur osa (nähtav avatuna).
 2. Kui kasutaja liigub hiirega reklaami peale, siis läheb reklaami keskel tööle sekundite loendur (3 sekundit) ning nulli jõudes toimub reklaami avanemine.

 

Ribabänner (scroller)

 1. Ribabänner saab olla .PNG, .GIF ja .JPG fail, suurusega 1200x35/50 px.
 2. Reklaam liigub paremalt vasakule.
 3. Ribabänneri reklaamifaili suurus maksimaalselt 100 KB.

 

Nurgabänner

 1. Nurgabänner saab olla .PNG, .GIF, .JPG ja .HTML fail, suurusega 300x250 px.
 2. Reklaam asub all vasakul lehe nurgas.
 3. Nurgabänneri reklaamifaili suurus maksimaalselt 100 KB.

 

Mobiili siteheader

  1. Mobiili siteheader saab olla .PNG, .GIF, .JPG, .HTML fail, suurusega 600x250 ja 600x100 px (HTML-i puhul 100% x 100%).
  2. Reklaam on responsive ehk ekraani äärest ääreni. Pilt failide puhul skaleeritakse pilti vastavalt väiksemaks (näiteks kui mobiili ekraani laius on 300px, siis reklaam vähendatakse suurusele 300x50 px). HTML faili puhul peab reklaam olema responsive ehk suurusega 100% x 100% kuvasuhtega 6:1.
  3. Kuna reklaami sulgemisnupp asub paremal nurgas, tasuks vältida sinna olulise info (tekstid, logod jne) panemist. Sulgemisnupp võib varjata info nägemist.
  4. Mobiili siteheaderireklaamifailide kogu suurus võib olla maksimaalselt 300 KB.

 

Mobiili täisekraan

  1. Mobiili täisekraan saab olla .PNG, .GIF, .JPG fail, suurusega 650x890.
  2. Mobiili täisekraanireklaamifaili suurus maksimaalselt 300 KB.

 

Mobiili ribabänner

 1. Mobiili ribabänner saab olla .PNG, .GIF, .JPG, .HTML fail, suurusega 600x100 px või 600x300 px (HTML-i puhul 100% x 100%).
 2. Reklaam on responsive ehk ekraani äärest ääreni. Pilt failide puhul skaleeritakse pilti vastavalt väiksemaks (näiteks kui mobiili ekraani laius on 300px, siis reklaam vähendatakse suurusele 300x50 px).
 3. Kuna reklaami sulgemisnupp asub paremal nurgas, tasuks vältida sinna olulise info (tekstid, logod jne) panemist. Sulgemisnupp võib varjata info nägemist.
 4. Mobiili ribabänneri reklaamifaili suurus maksimaalselt 100 KB.

 

Galeriibänner

 1. Galeriibänner saab olla .PNG, .GIF ja .JPG fail, suurusega 1920x1080 px.
 2. Reklaam on iga 7nda pildi järel.
 3. See reklaam toode on läbivalt kõikides seadmetes ja kõikides ekraani suurustes.
 4. Galeriibänneri reklaamifaili suurus maksimaalselt 300 KB.

 

Videobänner

 1. Videobänneri formaat on MP4 ja soovituslik on hoida videot Õhtulehe serveris, aga valmistada endale sobiliku väljanägemisega konteiner. Palume meile saata videofail, mille meie serverisse asetamise järel saadame bänneri tootjale vastu faili asukoha.
 2. Nõudmised videofailile:
  • Video resolutsioon: 1280x720 px
   • Video formaat: MP4/H264 (profiil: Baseline, Level: 3.1, Keyframe: 1s)
    • Video FPS: 25
     • Video BitRate: 1500 (soovitatav maksimum)
      • Audio formaat: MP3
       • Audio Sample Rate: 44100
        • Audio BitRate: 64kbps (soovitatav)
         • Audio Channels: mono (soovitatav)
 1. Kui video on mõeldudpre-roll'iks:
  • Video resolutsioon: 646x363 px
   • Video formaat: MP4/H264 (profiil: Baseline, Level: 3.1, Keyframe: 1s)
    • 30 sek
Küsi lisainfot:

E-post: banner@ohtuleht.ee
Telefon: +372 614 4100