Eesti Mets

HINNAKIRI
TEHNILISED TINGIMUSED

Eesti Mets on aastakümneid ilmunud loodusajakiri, mis tutvustab tasakaalustatult meie metsa mitmekülgseid väärtusi.

Artiklid kajastavad säästva metsanduse temaatikat käsitledes metsaga seotud ökoloogilisi, majanduslikke ja kultuurilisi aspekte. Meie autorite hulgas on nii teadlasi kui praktikuid, oma ala asjatundjaid. Ajakiri on traditsiooniliselt vahendanud kõige uuemat ja mitmekesisemat metsanduse alast teavet, jagades teadmisi ning suunates lugejate hoiakuid ja käitumist.

Ajakiri ilmub 4 korda aastas.

Telli reklaam:

Kristel Ehavald
Heike Kiiv 

 

Õhtuleht Kirjastus
Õhtuleht Kirjastus AS

Narva maantee 13
10151 Tallinn

Võta ühendust

Telefon: 614 4000
E-post: [email protected]